Arkadaşlarına bahset

EKOSİSTEMLERİN İŞLEYİŞİ, ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ