12. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım Testleri

Ders Geçmiş Yıllara Ait Testleri
Arkadaşlarına bahset

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 12. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Kazanım Kavrama Testleri Soru ve Cevapları.

Konu Başlıkları:
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyetı / Öğretici Metinler, Cumhuriyet Dönemi Tür Edebiyatı-Öz Şiir (Saf Şiir) Anlayışı, Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir, Milli Edebiyat ve Zevk Anlayışını Sürdüren Şiir (1920-1950), Garip Hareketi, Toplumcu Şiir Zevk ve Anlayışını Öne Çıkaranlar, Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir / 1940-1960, İkinci Yeni Şiiri, İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir / 1960-1980, 1980 Sonrası Şiir, Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri, Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler, Toplumcu Gerçekçi Eserler, Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler, Mdernizmi Esas Alan Eserler, Göstermeye Bağlı Edebi Metinler, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın Genel Özellikleri.

2017-2018 12. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım Testleri PDF

pdf

TEST - 1 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın Oluşumu

Cevaplar: 1. E 2. D 3. A 4. B 5. D 6. D 7. A 8. E 9. C 10. D 11. B 12. D

Eklenme tarihi : 13-10-2017
pdf

TEST - 2 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - Öğretici Metinler

Cevaplar: 1. A 2. C 3. B 4. E 5. D 6. A 7. C 8. D 9. B 10. A 11. E 12. D

Eklenme tarihi : 13-10-2017
pdf

TEST - 3 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - Öz Şiir (Saf Şiir) Anlayışı

Cevaplar: 1. C 2. D 3. E 4. D 5. B 6. D 7. A 8. D 9. C 10. B 11. D

Eklenme tarihi : 13-10-2017
pdf

TEST - 4 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - Öz Şiir (Saf Şiir) Anlayışı

Cevaplar: 1. C 2. B 3. E 4. A 5. D 6. C 7. B 8. C 9. B 10. D 11. A 12. C

Eklenme tarihi : 13-10-2017
pdf

TEST - 5 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir

Cevaplar: 1. A 2. B 3. D 4. C 5. A 6. C 7. E 8. D 9. A 10. D 11. D

Eklenme tarihi : 02-11-2017
pdf

TEST - 6 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir

Cevaplar: 1. B 2. B 3. A 4. C 5. D 6. E 7. B 8. B 9. C 10. B

Eklenme tarihi : 02-11-2017
pdf

TEST - 7 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir

Cevaplar: 1. D 2. E 3. A 4. A 5. B 6. D 7. C 8. E 9. D 10. B 11. C 12. C

Eklenme tarihi : 02-11-2017
pdf

TEST - 8 Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir / 1920 - 1950

Cevaplar: 1. D 2. C 3. E 4. B 5. E 6. E 7. C 8. A 9. D 10. C 11. A 12. B

Eklenme tarihi : 02-11-2017
pdf

TEST - 9 Garip Hareketi (I. Yeni) (1940-1950)

1. A 2. D 3. C 4. B 5. B 6. E 7. C 8. D 9. E 10. B 11. C

Eklenme tarihi : 12-12-2017
pdf

TEST - 10 Toplumcu Şiir Zevk ve Anlayışını Ön Plana Çıkaranlar (1940-1960)

1. E 2. E 3. D 4. D 5. B 6. C 7. C 8. A 9. C 10. A 11. D 12. B

Eklenme tarihi : 12-12-2017

Soru/Görüş Ekle